För att Sverige ska nå sina klimatmål måste industri- och transportsektorn ställa om till fossilfritt. Nio branscher har inom ramen för Fossilfritt Sverige tagit fram färdplaner där de beskriver hur målen ska uppnås samtidigt som konkurrenskraften stärks. Färdplanerna innehåller beställningar på politik inom en rad områden. Det handlar bland annat om hur behoven av biomassa ska tillgodoses, om hur transformationerna ska finansieras och hur rätt incitament för att driva utvecklingen skapas.

Dessa förslag diskuterades under en paneldebatt i Almedalen 4 juli 2018. Politikerna var överens om behovet av en nationell strategi för infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS-teknik. Tekniken skulle användas på stora industriella processutsläpp som tillexempel vid cementtillverkning där förnybara alternativ inte är möjliga.

Det fanns också en samsyn runt behovet av en strategi för bioekonomi och att den inhemska produktionen av biodrivmedel måste öka. Ett annat behov som kommit fram i färdplanerna är behovet av snabbare och enklare tillståndsprocesser och partierna var öppna för ett så kallat grönt snabbspår.

Medverkande:
Gunnar Caperius (C)
Jesper Gyberg (M)
Birger Lahti (V)
Anna-Caren Sätherberg (S)
Lorentz Tovatt (MP)
Maria Weimer (L)