Inrapporterade klimatmål: ”Fleetwood Gruppens huvudsakliga klimatutsläpp kommer från:
• El och uppvärmning av kontor
• Kontorsmaterial samt teknisk utrustning
• Tjänsteresor samt transporter

Miljömål 2020
• Minska klimatutsläppen med 30 procent
• Förbättra cirkulära flöden till att även omfatta separat insamling matavfall för biogasproduktion
• På frivillig basis mäta medarbetares privata klimatutsläpp

Uppföljning
• Årlig uppföljning samt revidering av mål

Klimatkompensation
Vid 2020 års utgång genomförs uppföljning av verksamhetens klimatutsläpp, vilka kommer att klimatkompenseras via plantering av svensk skog.”  

Hemsida: www.fleetwoodgruppen.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2