Uppvärmningrapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Processägare: Värmemarknad Sverige genom Profu

Kontakt:
Kjerstin Ludvig, kjerstin.ludvig@profu.se
Håkan Sköldberg, hakan.skoldberg@profu.se

Media:
Debattartikel: Värmesektorn måste lagra koldioxid i marken