stålrapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Genomfört år 2018–2020: 
• En pilotanläggning för reduktion av järnmalm till järn med hjälp av vätgas byggs och startas upp under 2020.
• En pilotanläggning för produktion av biogas genom förgasning av biomassa har startat. Processen har också förutsättningar att producera biokol.
• Finansieringssatsningen Industriklivet som riktas till processrelaterade utsläpp har fått ökad budget.

Debattartikel: Svensk stålproduktion kan bli avgörande för klimatet

Processägare: Jernkontoret
Kontakt: Helén Axelsson, helen.axelsson@jernkontoret.se