Skogsrapport
Ladda ner/läs pdf
Download/read in English pdf
Sammanfattning
Summary in English

Genomfört år 2018–2020:
• Ett forskningsprojekt kring hur man kan göra skogsindustrins lastbilstransporter fossilfria har startats. I centrum för projektet står timmer Pod, en automatiserad och elektrifierad lastbil utvecklad av Einride. • Enligt klimatpolitiska handlingsplanen ska en bioekonomistrategi tas fram som bidrar till ökad tillgång till biomassa samt miljö- och klimatnytta.

Processägare: Skogsindustrierna
Kontakt: Magnus Berg, magnus.berg@skogsindustrierna.se