sjöfartrapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Processägare: Föreningen Svensk Sjöfart

Kontakt: Fredrik Larsson, fredrik.larsson@sweship.se

Media:
Debattartikel: Sjöfarten ska gå på batterier, gas och segel