sjöfartrapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Genomfört år 2019–2020:
• Branschen har investerat i nya fartyg med gas och batteridrift.
• Rederier har beställt biogas som har levererats i Göteborgs hamn.
• Svenska sjöfartsbranschen har bidragit till att branschen på global nivå lagt fram ett förslag på hur den globala näringen ska finansiera en R&D-fond med 50 miljarder SEK över tio år.
• Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket.
• Regeringen har ansökt till EU om en förlängning till och med 2023 för skattenedsättning för landansluten elektrisk kraft till fartyg i hamn, s.k. landström.

Debattartikel: Sjöfarten ska gå på batterier, gas och segel

Processägare: Föreningen Svensk Sjöfart
Kontakt: Fredrik Larsson, fredrik.larsson@sweship.se