Gruvrapport

Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Genomfört år 2018–2020:
• Aktörer i branschen har startat projektet SUM – Sustainable Underground Mining med syftet att ta fram en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup, som är koldioxidfri, digitaliserad och autonom.
• LKAB satsar inom projektet HYBRIT på att utveckla koldioxidfri pellets och just nu byggs ett pelletsverk om för försök med bioolja från sommaren 2020. Detta är ett viktigt steg i en fossilfri stålproduktion.
• Boliden testar el-trolleylösning i Aitik, vilket minskar utsläppen från gruvtrucken med 80%.

Debattartikel: Nu gör vi gruvan fossilfri

Processägare: Svemin
Kontakt: Maria Sunér Fleming, maria.suner.fleming@svemin.se

Läs mer om branschens arbete med att genomföra färdplanen:
https://www.svemin.se/fardplan-for-en-konkurrenskraftig-och-fossilfri-gruv-och-mineralnaring/