Flygrapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Den svenska flygnäringen har genom branschföreningen Svenskt Flyg att tagit fram en färdplan för hur svenskt flyg kan bli fossilfritt. Färdplanen visar hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045.

Genomfört år 2018–2020:
• Swedavia genomförde en upphandling av biojetbränsle tillsammans med tre externa aktörer. Upphandlingen gör  det möjligt för dessa företag att flyga fossilfritt.
• BRA utförde the Perfect Flight som visade att fossila koldioxid emissioner kan reduceras med 46% genom ett antal olika åtgärder som finns tillgängliga med dagens teknologi.
• Utredningen om reduktionsplikt lades fram och fick positiva remissvar så nu väntar branschen på regeringens proposition för att kunna starta 2021.
• SAS och Airbus lanserade samarbete om utvecklingen av ett elektrifierat flygplan för driftsättning 2030.
• Heart Aerospace i Göteborg startade utvecklingen av ES-19 som är ett eldrivet flygplan för 19 passagerare med 400 km räckvidd.

Debattartikel: Så blir inrikesflyget fossilfritt om tolv år

Processägare: Svenskt Flyg
Kontakt: Dag Waldenström, dag.waldenstrom@svensktflyg.se