Flygrapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Den svenska flygnäringen har genom branschföreningen Svenskt Flyg att tagit fram en färdplan för hur svenskt flyg kan bli fossilfritt. Färdplanen visar hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045.

Processägare: Svenskt Flyg

Kontakt: Dag Waldenström, dag.waldenstrom@svensktflyg.se