dagligvarurapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Genomfört år 2018–2020
• I maj 2019 sattes plastsorteringen i Motala i drift.
• Differentierade förpackningsavgifter infördes 1 april 2019.
• Företagen har genomfört nulägesanalyser av hur stor andel av plastförpackningarna som är materialåtervinningsbara och arbetar successivt för att öka andelen materialåtervinningsbara förpackningar samt öka andelen återvunnet och förnybart material.
• I kategorin plastbärkassar är dagligvaruhandeln redan mycket nära 2030 målet om återvunnen och/eller förnybar råvara.
• Aktivt arbetat för att öka avsättning och materialvärde av återvunnen plast.

Processägare: Svensk Dagligvaruhandel
Kontakt: Karin Brynell, karin.brynell@svdh.se