Betongrapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Färdplanen har tagits fram av Betonginitiativet som är en  gemensam plattform för alla betongaktörer, byggare, beställare och kommuner som vill vara med och öka takten i arbetet mot klimatneutral betong. Initiativtagare till Betonginitiativet är ByggVesta, Cementa och Svensk Betong.

Genomfört år 2018–2020
• Den första resultatkonferensen om färdplanen genomfördes i november 2019.
• Utvecklingen på kort sikt med klimatförbättrad betong har gått framåt och särskilt under 2019 kom många betongleverantörer ut med olika alternativ med klimatförbättrad betong, med upp till halverat klimatavtryck.
• Informationsspridning med fokus på klimatförbättrad betong.
• Flera företag arbetar med att optimera resurs effektiva konstruktioner.

Debattartikel: Gör betongen klimatneutral

Processägare: Svensk Betong

Kontakt: Malin Löfsjögård, malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Mer om branschens arbete med att genomföra färdplanen:
https://betonginitiativet.se/