Betongrapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Färdplanen har tagits fram av Betonginitiativet som är en  gemensam plattform för alla betongaktörer, byggare, beställare och kommuner som vill vara med och öka takten i arbetet mot klimatneutral betong. Initiativtagare till Betonginitiativet är ByggVesta, Cementa och Svensk Betong.

Processägare: Svensk Betong

Kontakt: Malin Löfsjögård, malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Media:
Debattartikel: Gör betongen klimatneutral