Åkerirapport
Ladda ner/läs pdf
Download/read in English pdf
Sammanfattning
Summary in English

I färdplanen analyseras vägen framåt för hur sysselsättning och lönsamhet kan öka parallellt med att utsläppen minskar. Det handlar om hur politiken och näringen kan hjälpas åt med övergången till andra drivlinor, hur transporterna kan effektiviseras med ökad fyllnadsgrad och optimering av rutter och hur upphandlingar kan styras på ett sätt som gör att låga utsläpp premieras.

Genomfört år 2018–2020
• Ett antal stora transportköpare efterfrågar bättre och mer transparent utsläppsdata.
• Ett antal stora transportköpare vidtar åtgärder för att effektivisera logistikplaneringen.
• Elektrifieringskommissionen är tillsatt: 5 miljoner kronor per år fram till år 2022 ska bidra till att skynda på elvägar, laddinfrastruktur och ellastbilar.
• Satsningar på biogas: 32 företag har ansökt och fått stöd för totalt 159 lastbilar.

Debattartikel: Så kan transporterna med lastbil bli fossilfria

Processägare: Sveriges Åkeriföretag

Kontakt: Ulric Långberg, ulric.langberg@akeri.se

Mer om branschens arbete med att genomföra färdplanen: https://www.akeri.se/sv/klimat-och-miljo