Åkerirapport
Ladda ner/läs pdf
Download/read in English pdf
Sammanfattning
Summary in English

I färdplanen analyseras vägen framåt för hur sysselsättning och lönsamhet kan öka parallellt med att utsläppen minskar. Det handlar om hur politiken och näringen kan hjälpas åt med övergången till andra drivlinor, hur transporterna kan effektiviseras med ökad fyllnadsgrad och optimering av rutter och hur upphandlingar kan styras på ett sätt som gör att låga utsläpp premieras.

Processägare: Sveriges Åkeriföretag

Kontakt: Tove Winiger, tove.winiger@akeri.se

Media:
Debattartikel: Så kan transporterna med lastbil bli fossilfria