Deltagare vid överlämning av färdplaner: Isabella Lövin, Utrikesdepartementet Mikael Damberg, Näringsdepartementet Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige Malin Strand, Fossilfritt Sverige Marcus Hedblom, vd, Ovako Per Ahl, vd, Svemin Magnus Ohlsson, vd, Cementa Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige Agneta Wannerström, Skanska Anders Svensson, ordf. Svensk Dagligvaruhandel, vd, ICA Sverige Henrik Littorin, tf generalsekreterare, Svenskt Flyg Tove Winiger, hållbarhetschef, Sveriges Åkeriföretag Magnus Berg, Chef Näringspolitiska avdelningen, Skogsindustrierna Karin Tornmalm, Skogsindustrierna Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag Christian Clemens, vd, BRA Karin Brynell, vd, Svensk Dagligvaruhandel Emma Härdmark, kommunikationschef, Svemin Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa Helen Axelsson, energi– och miljödirektör, Jernkontoret

En stor del av det praktiska genomförandet för att vi ska nå ett fossilfritt samhälle ligger hos näringslivet. Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher tar fram färdplaner för hur respektive bransch kan öka sin konkurrenskraft samtidigt som klimatneutralitet nås till 2045.

Syftet med färdplanerna är att synliggöra vilka möjligheter klimatomställningen kan innebära för branscherna och hur klimatutmaningen kan användas som en affärsmässig möjlighet för både företag, branscher och Sverige. Planerna identifierar även nödvändiga teknikskiften och eventuella hinder för branschernas omställning och presenterar förslag på hur dessa hinder kan undanröjas.

Branscherna äger själva sina färdplaner och är ansvariga för de visioner, mål och hinderröjningsförslag som presenteras i planerna. Fossilfritt Sverige har lagt upp en mall som samtliga färdplaner följer samt ställt krav på en öppen och inkluderande process med externa seminarier och workshops där aktörer verksamma inom branscherna har fått möjlighet att lämna synpunkter. Arbetsprocessen har även inkluderat en referensgrupp, bestående av exempelvis fack, kundföretag, forskning, upphandlare och miljöorganisationer, för att få ett så brett perspektiv som möjligt i respektive färdplan.

Färdplanerna har efter färdigställande överlämnats till regeringen, nio stycken i april 2018 och fyra i mars 2019. Fler färdplaner är under produktion.

Se seminarierna i samband med överlämnandet:
25 april 2018
20 mars 2019