Den första delen av färdplanen som handlar om personbilar och lätta lastbilar presenterades 11 december 2019. Den fullständiga färdplanen som även inkluderar lastbilar presenteras under 2020.

Processägare: BIL Sweden
Kontakt: Jessica Alenius, jessica.alenius@bilsweden.se

BIL Swedens presentation av färdplanen (pdf)
Debattartikel: Med rätt stöd kan 8 av 10 bilar vara laddbara 2030