Processägare: BIL Sweden
Kontakt: Jessica Alenius, jessica.alenius@bilsweden.se

BIL Swedens presentation av färdplanen (pdf)
Debattartikel: Med rätt stöd kan 8 av 10 bilar vara laddbara 2030