Processägare: Energiföretagen Sverige
Kontakt: Per Holm, per.holm@energiforetagen.se

Media:
Debattartikel: Storstäderna måste producera el lokalt