Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Debattartiklar: Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle,  Storstäderna måste producera el lokalt

Processägare: Energiföretagen Sverige
Kontakt: Per Holm, per.holm@energiforetagen.se

Läs mer om branschens arbete med att genomföra färdplanen:
https://www.energiforetagen.se/medlemsportalen/listsida/fardplansarbetet/fardplan-el–for-ett-fossilfritt-samhalle/