digitaliseringsrapport
Ladda ner/läs pdf
Download/read in English pdf
Sammanfattning
Summary in English

Genomfört år 2019–2020:
• Branschen har enats om en miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.
• En arbetsgrupp har formats med syfte att agera beställare av gemensam e-learning i syfte att utföra utbildningsinsatser som gör att samtliga anställda lever upp till ovan nämnda miniminivå inom ett år efter anställning.
• Arbetet med att enas om ett sätt att identifiera och redovisa undvikna utsläpp har påbörjats.

Debattartikel: Sverige bör släppa datan fri för klimatets skull

Processägare: Cybercom Group

Kontaktperson:
Dennis Pamlin, Cybercom, Dennis.Pamlin@cybercom.com
Ingemar Jansson, Cybercom, ingemar.jansson@cybercom.com

Styrgrupp:
Cecilia Pfannenstill, Quality & Sustainability Director, CGI
Kristina Cato, Head of Sustainability & Communications, Cybercom Group
Marcus Liu, Digital Transformation and Business Development, Almi
Maria Mähl, Director, Arabesque Asset Management
Matilda Gennvi Gustafsson, IoT Sustainability Director, Ericsson
Niclas Ihren, CEO, Founder, Matters Group
Niklas Grybe, Senior Advisor Digitalization, RISE
Staffan Movin, Managing Director, MTC; Program Director, KTH Executive School
Tomas Haglund, Nordic Director, Accenture Sustainability Strategy, Accenture

Referensgrupp:
Acando
Accenture
Accigo AB
Advania Sverige
Antrop AB
Atea Sverige AB
ayond AB
B3 Consulting Group AB
Berge Consulting AB
Capgemini Sverige AB
Cartina AB
CGI
Combitech
Cybercom Group AB
Eicorn AB
Etteplan AB
Implement Consulting Group
IRM
jayway
Knightec AB
Knowit
Netlight
Prevas AB
Proact IT Sweden AB
R2M
Semcon AB
Sigma IT Consulting
Softronic AB
Sopra Steria Sweden AB
Sweco Position AB
Sylog Sverige AB
Tieto
Tritech Technology AB
Usify AB