digitaliseringsrapport
Ladda ner/läs pdf
Download/read in English pdf
Sammanfattning
Summary in English

Färdplanen för digitaliseringskonsultbranschen ska tydliggöra hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar.

Färdplanen görs inom ramen för Fossilfritt Sverige och det är Cybercom som projektleder arbetet med att ta fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig digitaliseringskonsultsektor 2045. Genom att skapa en samsyn kan färdplanen bidra till att utvecklingen mot fossilfria och klimatpositiva affärsmöjligheter möjliggörs och påskyndas genom en rad uppmaningar och förslag.

Färdplanen ska tillgängliggöra den samlade kunskapen om den klimatpåverkan som IT-konsultsektorns värdekedja bidrar till. Den ska belysa trender, drivkrafter, hinder, målbilder och affärsnytta med klimatarbetet till en bred grupp aktörer och roller.

En framgångsfaktor för färdplanen är att alla viktiga delar av värdekedjan ställer sig bakom den. Olika företrädare är därför välkomna att medverka i arbetsprocessen. Det är viktigt att vi får en bredd av olika aktörer relevanta för digitaliseringskonsultsektorn som deltar, till exempel kunder, leverantörer, städer och investerare.

Processägare: Cybercom Group

Kontaktperson:
Dennis Pamlin, Cybercom, Dennis.Pamlin@cybercom.com
Ingemar Jansson, Cybercom, ingemar.jansson@cybercom.com

Media:
Debattartikel: Sverige bör släppa datan fri för klimatets skull

Styrgrupp:
Cecilia Pfannenstill, Quality & Sustainability Director, CGI
Kristina Cato, Head of Sustainability & Communications, Cybercom Group
Marcus Liu, Digital Transformation and Business Development, Almi
Maria Mähl, Director, Arabesque Asset Management
Matilda Gennvi Gustafsson, IoT Sustainability Director, Ericsson
Niclas Ihren, CEO, Founder, Matters Group
Niklas Grybe, Senior Advisor Digitalization, RISE
Staffan Movin, Managing Director, MTC; Program Director, KTH Executive School
Tomas Haglund, Nordic Director, Accenture Sustainability Strategy, Accenture

Referensgrupp:
Acando
Accenture
Accigo AB
Advania Sverige
Antrop AB
Atea Sverige AB
ayond AB
B3 Consulting Group AB
Berge Consulting AB
Capgemini Sverige AB
Cartina AB
CGI
Combitech
Cybercom Group AB
Eicorn AB
Etteplan AB
Implement Consulting Group
IRM
jayway
Knightec AB
Knowit
Netlight
Prevas AB
Proact IT Sweden AB
R2M
Semcon AB
Sigma IT Consulting
Softronic AB
Sopra Steria Sweden AB
Sweco Position AB
Sylog Sverige AB
Tieto
Tritech Technology AB
Usify AB