cementrapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Genomfört 2018–2020:
• Slutrapport överlämnad till norska staten hösten 2019 om hur en fullskalig anläggning för koldioxidavskiljning (CCS) ska kunna etableras vid HeidelbergCements fabrik i Brevik.
• Genomförda investeringar har möjliggjort att över hälften av kolet i produktionen har ersatts med alternativa och biobaserade bränslen.
• Viktiga steg i miljöprövningsprocessen för fortsatt kalkstenstillgång och råvaruförsörjning till Slitefabriken – avgörande för fortsatta långsiktiga klimatsatsningar i svensk cementindustri.
• Londonprotokollet möjliggör nu export av CO2 för lagring i andra länder. Nu behövs bara ratificering.

Processägare: Cementa
Kontakt: Karin Comstedt Webb, karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com

Läs mer om branschens arbete med att genomföra färdplanen:
https://www.cementa.se/sv/fardplancement