bermaterialrapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Genomfört år 2019–2020
• Flera företag har redan ställt om många av sina produktionsprocesser från dieseldrift till eldrift och därmed minskat sina utsläpp med ca 30-50% jämfört med 2015 års nivå.
• SBMI har startat projektet ”Hållbar elektrifiering av täkter”. Ca 30 verksamheter ingår i projektet som syftar till att påskynda omställningen till eldrift.
• SBMI har startat projektet ”Beslutsstöd för ökad återvinning” för att ta fram ett faktabaserat underlag för bedömning av överskottsmaterial som kan användas i anläggningsändamål.

Debattartikel: Så bygger vi Sveriges fossilfria infrastruktur

Processägare: Sveriges bergmaterialindustri
Kontakt: Mårten Sohlman, marten.sohlman@sbmi.se