Processägare: Svenska Skidanläggningars Organisation, SLAO
Kontakt: Titti Rodling, titti.rodling@slao.se