Processägare: Återvinningsindustrierna
Kontakt: Ellen Einebrant, ellen.einebrant@recycling.se

Pressmeddelande: Återvinningsindustrierna tar fram färdplan för fossilfrihet