Vad menas med fossilfria transporter?
– För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95.

Vad betyder köpta och utförda?
– Resor och transporter som organisationen utför själva och transporter som organisationen köper in.

Vad gäller för produkter som köps in som har transporterats av andra?
– Endast om man betalat för själva transporten är man ansvarig för den. När det gäller kontinuerliga inköp från en leverantör är man ansvarig för att se till att transporten är fossilfri. Men ett inköp där säljaren i sin tur upphandlat transporten är man i det här fallet inte ansvarig för.

Vad gäller för resor som anställda utför till och från jobbet?
– De räknas inte om de inte betalas av arbetsgivaren. Betalda taxiresor ingår alltså men inte om arbetstagaren betalar själv.

Vad gäller för flyg?
– Flyg ingår inte i riksdagens mål om 70 procents reduktion för inrikestransporter och räknas därför inte in. Vi ser ju dock gärna att man även antar vår utmaning om klimatväxling och klimatkompenserar för sina flygresor.

Hur kontrolleras att organisationen lever upp till utmaningen?
– Vi kontrollerar inte det. Att anta utmaningen innebär att man sätter upp en målsättning som man kan nå eller misslyckas med att nå. Vi kommer att arbeta för att följa upp hur arbetet mot målsättningen går, inga sanktioner utdelas dock.