Vilka bilar är det som gäller?
Fordon som får bonus i bonus-malus-systemet som införs 1 juli 2018. Det gäller elbilar (batteri och bränslecell), biogasbilar och de laddhybrider som i EU:s testkörcykel släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per kilometer.

Vad definieras som tjänstebil och förmånsbil?
En tjänstebil är en bil som ägs eller hyrs av arbetsgivaren och som den anställde får använda i tjänsten. Det är alltså alla personbilar som en organisation äger eller leasar. Förmånsbilar får den anställde använda även privat. I den här utmaningen räknar vi endast in personbilar som tjänstebilar. En lastbil, traktor eller arbetsmaskiner räknas alltså inte in.