Vad krävs för att anta utmaningen?
– Organisationen har installerat solceller och producerar egen solel.

Om organisationen inte äger huset med solceller själva men tar del av dess energi, räknas det då?
– Nej. Det är den som äger själva solcellerna eller betalar för dem som får räkna in dem. Detta för att undvika dubbelräkning.

Om vi är delägare i en solcellspark, räknas det?
– Ja, men bara den andel av effekten som ni själva äger.