Vad är ett klimatväxlingsprogram?
– Det är när en organisation sätter ett eget pris på koldioxidutsläpp, i det här fallet i samband med resor. För varje resa som släpper ut koldioxid betalas ett belopp antingen som extern klimatkompensation eller internt till exempel till en insats som på något sätt bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Vilka krav finns för att det ska godkännas som ett klimatväxlingsprogram?
– Att det på något vis tillkommer en extra avgift på resor med stora koldioxidutsläpp. Hur det utformas och vart pengarna går är upp till varje organisation.

Finns det krav på vart pengarna ska gå?
– Nej.

Vårt företag utför inga resor som medför koldioxidutsläpp alls och har därför inget klimatväxlingsprogram. Kan vi ändå anta utmaningen?
– Nej. Det är ju jättebra om man lyckas dra ner på resandet helt men meningen med just den här utmaningen är att visa exempel på klimatväxlingsprogram.