Seminarium om färdplanen för klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor.

Tid: 6 mars, 12.15 – 16.00
Plats: Lindhagensalen, Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm
Arrangör: Skanska

Vet du vilken roll och inriktning byggsektorn har för att säkra att Sverige når sina klimatmål 2045?

Hur kan din affär påverkas av den klimatomställning som krävs?

Som viktig aktör och beslutsfattare för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor är du inbjuden att delta i en dialog kring byggsektorns färdplan och dess uppmaningar till våra politiker och övriga intressenter i värdekedjan. Välkommen till seminarium den 6 mars!

Byggsektorns färdplan ska presenteras för statsminister Stefan Löfven i april 2018. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och som har initierat färdplaner för flera sektorer, berättar om målsättningen med färdplanerna och vad som händer inom klimatområdet i Sverige.

Färdplanen har arbetats fram av representanter från byggsektorns värdekedja. På seminariet diskuterar vi de uppmaningar som riktas till politiken och byggsektorns aktörer. Uppmaningarna tas fram för att möjliggöra och påskynda en klimatomställning till 2045, med stärkt konkurrenskraft.

Din medverkan i seminariet är mycket viktig, eftersom det är betydelsefullt att färdplanen och uppmaningarna får en bred förankring. Mer om program och inläsningsmaterial kommer längre fram. Efter seminariet kommer din organisation att kunna ställa sig bakom färdplanen.

Seminariet inleds med lunch för dig som vill kl 11.30-12.15. Därefter genomförs mötet kl 12.15-16.00.

Anmäl dig här!
Svar önskas senast 23 februari.

För frågor, kontakta:
Gustav Sandqvist, Delprojektledare för byggsektorns färdplan gustav.sandqvist@skanska.se 010-448 60 63 / 072-218 00 73