LRF Östergötland och Fossilfritt Sverige utmanar alla andra regionförbund inom LRF att sätta upp målet att 50 procent av deras företagsmedlemmar ska köra sina traktorer på 50 procent fossilfria drivmedel senast år 2020. Målsättningen gäller under rådande skatteregler och nuvarande förutsättningar.

Regionförbund som antagit utmaningen:

LRF Jönköping

LRF Södermanland

LRF Örebro

LRF Östergötland

För enskilda lantbrukare som vill anta utmaningen om minst 50 procent förnybart 2020 går det bra att anmäla sig oavsett om det egna regionförbundet gjort det eller ej.

Lantbruk anmäler sig här

Läs mer om budkavlen på LRF:s hemsida.