Fossilfritt Sverige vill synliggöra projekt som efter den akuta pandemikrisen behöver någon typ av stöd eller annan åtgärd för att kunna genomföras eller tidigareläggas. Hjälp oss gärna att hitta projekt så att vi ska förstå behoven och visa upp för myndigheter och andra aktörer som kan bidra till att starta upp ekonomin!

Projekten vi söker ska ha den dubbla funktionen att de påskyndar omställningen till fossilfritt samtidigt som deras genomförande bidrar till att stimulera ekonomin och skapa arbetstillfällen. Det handlar både om klimatrelaterade projekt som kan starta/börja beställa nu i höst och om större klimatrelaterade projekt som kan tidigareläggas.


Regeringskansliets integritetspolicy