Lärande exempel

Lärande exempel: Minskat resande med mötespolicy och virtuell teknik

Lärande exempel: Gemensam biogasanläggning

Lärande exempel: Gemensam elbilspool sänker utsläppen från resor i tjänsten

Lärande exempel: Gröna obligationer och divestering av kommunens kapitalplaceringar

Lärande exempel: Samordnad varudistribution på Södertörn

Lärande exempel: Kunskapshöjande solsafari

Lärande exempel: Lägre utsläpp med samtransporter och ruttoptimering

Seminarier och konferenser

2018-10-04 Fossilfria transporter i Västernorrland

2018-07-05 Se seminarier från Almedalen

2018-05-14 Förmånsbilen – en språngbräda till 2030-målet

2018-02-13 Workshop: Hur höjer vi målen?

2018-02-01 Konferensturnén är i mål

2018-01-22 Fossilfritt Värmland

2017-11-22 Fossilfritt Kronoberg 

2017-11-17 Seminar on COP23: Fossilfree cement, steel and fuel

2017-10-26 Konferens: Västra Götaland ställer om

2017-11-28 Konferens: Fossilfritt Jämtland

2017-11-25 Konferens: Fossilfritt Norrbotten

2017-09-11 Konferens: Släpp kommunerna loss

2017-07-07 Almedalen: Klimatkatastrof eller förnybar fest

2017-05-16 Fossilfritt Skåne

2017-04-21 Fossilfritt Östergötland

2017-03-14 Tvåhundra vägar till fossilfrihet

2016-11-14 Klimatmötet i Marrakech

2016-10-28 Från snack till handling – hur pratar vi om klimatet så att lusten till handling växer?

Rapporter och publikationer

2018-0913 Exponentiell utveckling kan leda till halverade utsläpp

2018-05-17 Upphandlingsguide för fossilfria transporter och fordon

2018-04-12 Rapport: Nordiska företag om omställningen, konkurrenskraft och tillväxt

2018-01-22 Rapport: Synergier överallt?

2017-12-12 Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige

2017-09-11 Frihetsreformer för fossilfria transporter

2017-06-19 Positiv inställning till omställningen

Färdplaner

2018-05-31 En färdplan för IT-konsult branschen

2018-04-25 Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

2017-10-18 Färdplan för fossilfri åkerinäring

Övriga nyheter

2018-07-11 Sommarhälsning från Svante Axelsson

2018-04-10 Fem exportarenor för fossilfria transporter

2018-02-18 Ändra tjänstebilspolicy – utmaningar och möjligheter

2017-11-03 Förslag till ny godstransportpolitik

2017-10-05 Utmaning om att välja rätt tjänstebil

2017-05-30 Utmaning: Klimatväxlingsprogram

2017-04-27 Nationell solutmaning startar i Skåne

2017-04-07 Förnybar budkavle till Sveriges lantbruk

2017-03-24 Utmaning: 100% fossilfria transporter

2017-03-23 Fossilfritt Sverige på konferensturné

2017-03-17 Fossilfritt Sveriges referensgrupp

2016-10-08 Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige