Är vi redo för svåra samhällspåfrestningar? Genom att öka takten på omställningen till förnybara alternativ som, i större utsträckning än fossil olja, kan produceras i Sverige är det möjligt att stärka totalförsvaret och bidra till uppfyllelsen av andra viktiga samhällsmål och en fossilfri välfärd. Seminariet arrangerades i Almedalen den 4 juli i samarbete med BioDriv Öst, Tekniska verken, Lantmännen och Biogas Research Center vid LiU. I slutet av seminariet samlades även representanter för 15 av de aktörer som antagit Transportutmaningen med sikte på fossilfria transporter före 2030.

Medverkande:
Svante Axlesson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Daniel Bäckström, riksdagsledamot, Centerpartiet
Åsa Westlund, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Naznoush Habashian, hållbarhetschef, Försvarsmakten
Linda B. Magnusson, ansvarig Public Affairs, OX2
Klas Gustafsson, vice VD, Tekniska verken
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen
Mats Eklund, föreståndare, vetenskaplig ledare, Biogas Research Center
Hans Henkelman, handläggare civil- och totalförsvar, Länsstyrelsen i Stockholms Län

Närvarande transportutmanare var: Uppsala kommun,Börjessons charterbåtar, BioGas Öst med Biodriv öst, Bring, Lantmännen Agroetanol, Katrineholms kommun, Södra, Tekniska verken, Arvid Nordquist, Telenor, Sekab, Region Kronoberg, Swedegas, Energigas Sverige, Riksbyggen och
Agera kommunikation.