Inrapporterade klimatmål: ”Alla våra transporter ska vara fossilfria innan 2020 är slut.”  

Hemsida: www.autogrind.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2