Inrapporterade klimatmål: ”Vi skall minska koldioxidutsläpp per personkilometer med 80 procent mellan 2006-2020 (gällande kollektivtrafiken i Västra Götaland)”

Hemsida: www.vasttrafik.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2