Inrapporterade klimatmål: ”Västra Götalandsregionens person- och varutransporter samt fastighetsenergin ska vara oberoende av fossil energi genom att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från år 2006 till år 2020.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.vgregion.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2