Inrapporterade klimatmål: ”MÅL 2020: Utsläppen av växthusgaser i Västerås ska år 2020 ha minskat med mer än 60% per invånare jämfört med 1990. Det innebär att produktionen av el och fjärrvärme till 2020 ska ställas om till 100% förnybara och återvunna bränslen för hög resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

MÅL 2030: År 2030 ska de samlade utsläppen av växthusgaser i Västerås ha minskat med 80 procent per invånare jämfört med 1990. Det innebär att de samlade utsläppen av växthusgaser från produktion av el och fjärrvärme ska vara noll. Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken måste vara 80 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.

MÅL 2040: År 2040 ska de samlade utsläppen av växthusgaser per invånare i Västerås vara nära noll.”

Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.vasteras.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2