Inrapporterade klimatmål: Umeå ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045 Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.umea.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2