Inrapporterade klimatmål: ”Egna utsläpp enbart relaterade till transportmedel till och från möten och uppdrag. Cykel och kommunala transporter prioriteras. Bil endast om inget annat transportsätt medges.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2