Inrapporterade klimatmål: ”2017: 5% ökad energieffektivitet per abonnemang / år (jmf 2016)
2018: CO2-utsläpp oförändrade eller minskade (jmf 2015)”
Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: www.telia.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2