Inrapporterade klimatmål: ”Vi tillhandahåller verktyg och kunskap så att åkeriföretag kan minska sina utsläpp i enlighet med de nationella målen.”

Hemsida: www.akeri.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2