Inrapporterade klimatmål: ”Fossilbränslefritt Stockholm 2040. Fossilbränslefri organisation 2030.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.stockholm.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2