Inrapporterade klimatmål: ”SPP är fossilfria vad gäller sin egen drift sedan ca 5 år, med mål för utsläppsminskning från resor och energiköp. Sedan 2 år mäter vi, och sänker också koldioxidexponering från investeringar efter inträde i Montreal Pledge och Portfolio Decarbonisation Coalition.”

Hemsida: www.spp.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2