Inrapporterade klimatmål: ”Våra mål är att värma upp anläggningen fossilfritt vilket vi gör idag. Att ha kvävefälla för vårt gråvatten vilket vi har idag. Samla upp kväve i urinen och använda på gården som gödning, vilket vi gör idag.”

Hemsida: www.sorbyretreatcenter.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2