Inrapporterade klimatmål: ”Södras produktion ska vara fossilfri 2020 och transporter 2030. Målen är satta som koncernövergripande och likställda med de finansiella.”

Antagna utmaningar:
Fossilfria transporter 2030

Hemsida: www.sodra.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2