Inrapporterade klimatmål: ”Till år 2030 ska Siemens Sverige vara en CO2-neutral verksamhet. Redan 2020 ska utsläppen av växthusgaser ifrån den egna verksamheten ha halverats (basår 2014).

Tillvägagångssätt:

  • Införskaffa grön el
  • Striktare miljökriterier på tjänstebilar och investering i laddinfrastruktur
  • Energieffektiviseringar i kontor och produktionsverksamheten”

Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Hemsida: www.siemens.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2