Inrapporterade klimatmål: ”Scandinavian Biogas strävar efter att utveckla biogasproduktionen mot minsta möjliga fotavtryck, genom minskad energiförbrukning, minskad kemikalieförbrukning, cirkulära processer och effektiv logistik.”

Hemsida: www.scandinavianbiogas.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2