Inrapporterade klimatmål: ”Tillverkningen av trädbränslen i samtliga av våra fabriker är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Scandbio arbetar för en hållbar utveckling samt att minimera vår miljöpåverkan. Vid tillverkning av trädbränslen är belastningen på miljön liten, men den går ändå att minska. Idag har vi följande två miljömål:
1. Minska elförbrukningen (kWh) årligen kWh/producerat ton.
2. Minska dieselförbrukningen Liter/producerat ton pellets.”

Hemsida: www.scandbio.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2