Inrapporterade klimatmål: ”Ronneby kommun som organisation ska vara fossilbränslefritt år 2025, Ronneby som geografiskt område ska vara fossilbränslefritt år 2030, I Ronneby sker inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2035.”

Hemsida: www.ronneby.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2