Inrapporterade klimatmål: ”Senast år 2025 kommer vi endast köpa och utföra inrikes transporter som är 100% fossilfria.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.pantamera.nu

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2