Inrapporterade klimatmål: Se FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.skane.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2