Inrapporterade klimatmål: ”Region Östergötland ska vara klimatneutrala till år 2020.”

Hemsida: www.regionostergotland.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2