Inrapporterade klimatmål: ”Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent lägre än 2005 års nivåer. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent förnybar energi. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent effektivare jämfört med 2005. De tre målen ska leda till ett klimatneutralt och resurseffektivt län utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.”

Hemsida: www.regionorebrolan.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2