Inrapporterade klimatmål: ”Andelen förnyelsebara drivemedel i busstrafiken skall vara 100 % 2017. År 2020 ska alla samhällsbetalda resor vara klimatneutrala.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.ltkalmar.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2