Inrapporterade klimatmål: ”På sikt ska vi bli både klimatneutrala och fossiloberoende. Region Gävleborgs verksamheter ska vara klimat- och resurseffektiva, hälsofrämjande och giftfria.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.regiongavleborg.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2